آبیاری قطره ای در تهران و شهرستان ها

کم آبی و کاهش بارش در سطح کشور عزیزمان ایران باعث به وجود آمدن مشکلاتی برای کشاورزان و باغدارن گردیده است. در دنیا روشها نوین جهت مبارزه با کم آبی به وجد آمده که مبتنی بر رساندن صحیح آب به ریشه های محصولات با حداقل اتلاف می باشد.

لوله آبیاری قطره ای
لوله آبیاری قطره ای

در اکثر مناطق از چاه آب همراه با استخر ذخیره آب استفاده می شود ولی با توجه به قانون حفر چاه و عدم صدور مجوز برای مناطق کم آب، کشاورزان از آب چشم ها و یا حمل آب توسط تانکرها و پر کردن استخرها استفاده می کنند با استفاده از دستگاههای واتر تایمر یا دستگاه هوشمند آبیاری عملا هزینه رسیدگی و نگهداری به شدت پایین می آید دستگاه های واتر وسیله ای هوشمند هستند که قابل برنامه ریزی بوده و در زمانهای مشخص به مقداری مشخص مسیر آب را باز کرده و امکان آبیاری پیاهان بدون حضور کشاورز را فراهم می نمایند.در آبیاری قطره ای آب از یک شبکه لوله کم فشار به صورت یک الگوی از قبل تعیین شده ، پخش می گردد. وسیله خروج آب به خاک« قطره چکان » نام دارد. قطره چکانها از طریق یک نازل باریک یا مسیر جریان طویل ،فشار موجود در شبکه لوله را کاهش می دهند و موجب کاهش دبی تخلیه تا حدود لیتر بر ساعت می شوند. آبیاری قطره ای آب بعد از خروج از قطره چکان توسط نیروهای کاپیلارتی وثقل در نیمرخ خاک جریان می یابد، بنابراین سطحی که به وسیله هر قطر چکان خیس می شود با عوامل محدود کننده جریان افقی آب محدود می گردد.

در سیستم های قطره ای دور آبیاری یک روز و حتی در صورت نیاز کمتر امکان پذیر است .

آبیاری قطره ای آسان ترین راه آب دادن به هرگیاه مانند درختان و تاکها ست و کمبود رطوبت خاک را قبل از پیدایش مکش بالاتر اثز مصرف آب به وسیله گیاه از طریق تبخیر و تعرق ، برطرف می سازد . یک سیستم آبیاری قطره ای به علت کاربرد موثر آب و نیروی کارگردارای مزایای آگرونومیکی ، آگروتکنیکی و اقتصادی منحصر به فرد است.

آبیاری قطره ای صرفه جویی در میزان آب و هزینه ها : آبیاری قطره ای هزینه های بهره برداری را کاهش می دهد و ای مسله اساسی در این روش جدید است .سیستم های قطره ای به آب کمتری نسبت به سایر سیستم های متداول آبیاری نیاز دارد . مثلا در باغات درختان جوان، آبیاری باسیستم قطره ای تنها نصف آب مورد نیاز آبیاری بارانی یا سطحی مصرف می کند. با مسن تر شدن درختان، صرفه جویی در آب با سیستم قطره ای کاهش می یابد ما هنوز برای رسیدن باغداران آبیاری موثر باسیستم قطره ای بعلت کمبود و قیمت بالای آب ، اهمیت دارد. هزینه کارگر برای آبیاری را می توان کاهش داد، زیرا در سیستم قطره ای کافی است که پخش آب تنظیم گردیده و سیستم به کار انداخته شود. این تنظیم ها توسط وسایل اتوماتیکی انجام می گیرد که نیاز به کارگر چندانی ندارد.

سیستم آبیاری قطره ای در مقایسه باسیستم آبیاری قدیمی دارای طراحی ساده ارزان بوده و نصب آن نیز به راحتی انجام می شود. سیستم آبیاری پرفشار و پرحجم قدیمی به برنامه ریزی دقیق نیاز داشته، گران هستندو به چسب ها و اتصالات مخصوصی نیاز دارند.این سیستم کارا آ اندازه گیری شده با واحد گالن بر ساعت را تقسیم کرده و آب را صرفاُ به قسمت هایی که آب نیاز دارند ارسال می کند. با این کار سلامت گیاهان بهتر تامین شده، در مصرف آب صرفه جویی می شود و رشد علف های هرز کاهش می یابد.