قیمت بروز لوله پلیکا در شهر کرمان را میتوانید از سایت مجموعه آبراه پایپ هر روز مطلع شوید و جهت سفارش لوله پلیکا با ما تماس بگیرید.

معرفی شرکت آبراه پایپ

شرکت آبراه بسپار سیال  با همت و هم فکری تعدادی از مهندسین و کارشناسان باسابقه و مجرب در رشته های عمرانی و ساختمانی وارد عرصه سازندگی کشورمان شد. هدف و انگیزه اصلی در راه اندازی این شرکت تلاش مستمر در راه ساختن و آبادانی میهن عزیزمان بود . این هدف جز با همکاری بی دریغ مهندسان و عزم جزم آنها در استفاده از علوم و تکنولوژِی جدید برای آبادانی سرزمین ایران میسر نبود. در همین راستا کارشناسان فعال درشرکت آبراه بسپار سیال با بهره گیری از نیروهای تحصیلکرده و مستعد در عرصه مدیریتی و کارشناسی اقدام به اجـــــــرای پروژه های مختلفی در اقصی نقاط کشور عزیزمان نمودند.
نام محصول موارد مصرف سایز و ضخامت لوله قیمت شاخه 6 متری ( ریال )
لوله پلیکا کرمان برقی خم سرد 1/5*20 432000
لوله پلیکا کرمان برقی خم سرد 1/5*25 540000
لوله پلیکا کرمان برقی خم سرد 1/5*32 756000
لوله پلیکا کرمان فاضلابی 3*50 1905000
لوله پلیکا کرمان فاضلابی 3*63 2440000
لوله پلیکا کرمان فاضلابی 3*90 3482000
لوله پلیکا کرمان فاضلابی 3/2*110 4920000
لوله پلیکا کرمان فاضلابی 3/2*125 5222000
لوله پلیکا کرمان فاضلابی 3/2*160 6841000
لوله پلیکا کرمان فاضلابی 4*160 8400000
لوله پلیکا کرمان فاضلابی 3/9*200 10350000
لوله پلیکا کرمان – واچار پایپ فاضلابی 4/9*200 12990000
نوع اتصال سایز تعداد در کیسه قیمت ( ریال )
زانو 90 درجه پلیکا کرمان 40 240 58730
زانو 90 درجه پلیکا کرمان 50 168 71000
زانو 90 درجه پلیکا کرمان 63 180 121410
زانو 90 درجه پلیکا کرمان 90 80 229110
زانو 90 درجه پلیکا کرمان 110 48 355120
زانو 90 درجه پلیکا – واچار پایپ 125 38 425940
زانو 90 درجه پلیکا کرمان 160 20 917540
زانو 90 درجه پلیکا کرمان 200 6 1535110
زانو 45 درجه پلیکا کرمان 40 350 50390
زانو 45 درجه پلیکا کرمان 50 208 62890
زانو 45 درجه پلیکا کرمان 63 180 108900
زانو 45 درجه پلیکا کرمان 90 90 192430
زانو 45 درجه پلیکا کرمان 110 64 258870
زانو 45 درجه پلیکا کرمان 125 42 339070
زانو 45 درجه پلیکا کرمان 160 15 641520
زانو 45 درجه پلیکا کرمان 200 10 1214330
سه راه 90 درجه پلیکا کرمان 40 180 75590
سه راه 90 درجه پلیکا کرمان 50 112 115360
سه راه 90 درجه پلیکا کرمان – واچار پایپ 63 97 183290
سه راه 90 درجه پلیکا کرمان 90 36 320750
سه راه 90 درجه پلیکا کرمان 110 25 400950
سه راه 90 درجه پلیکا کرمان 125 18 572800
سه راه 90 درجه پلیکا کرمان 160 9 1088330
سه راه 90 درجه پلیکا کرمان 200 5 1970300
سه راهی 45 درجه پلیکا کرمان 40 140 91640
سه راهی 45 درجه پلیکا کرمان 50 84 126000
سه راهی 45 درجه پلیکا کرمان 63 75 208280
سه راهی 45 درجه پلیکا کرمان 90 30 412380
سه راهی 45 درجه پلیکا کرمان – واچار پایپ 110 20 526960
سه راهی 45 درجه پلیکا کرمان 125 12 756080
سه راهی 45 درجه پلیکا کرمان 160 6 1489290
سه راهی 45 درجه پلیکا کرمان 200 4 2566130
سیفون پلیکا کرمان – واچار پایپ 63 140 162670
سیفون پلیکا کرمان 90 50 332220
سیفون پلیکا کرمان 110*110 32 469670
سیفون پلیکا کرمان 125*110 22 618620
سراه تبدیل 90 درجه پلیکا کرمان 110*90 ** ***
سراه تبدیل 90 درجه پلیکا کرمان 110*63 42 304710
سراه تبدیل 90 درجه پلیکا کرمان 160*110 ** ***
سراه تبدیل 90 درجه پلیکا کرمان 160*125 ** ***
سراه بازدید پلیکا کرمان 63 70 ***
سراه بازدید پلیکا کرمان 90 36 ***
سراه بازدید پلیکا کرمان 110 25 481140
سراه بازدید پلیکا کرمان 125 13 ****
سراه تبدیل 45 درجه پلیکا کرمان 90*63 42 325320
سراه تبدیل 45 درجه پلیکا کرمان 110*63 36 405520
سراه تبدیل 45 درجه پلیکا کرمان 110*90 20 492590
سراه تبدیل 45 درجه پلیکا کرمان 125*110 12 721730
سراه تبدیل 45 درجه پلیکا کرمان – واچار پایپ 160*110 9 1065410
سراه تبدیل 45 درجه پلیکا کرمان 160*125 ** ***
تبدیل پلیکا کرمان 63*40 200 58300
تبدیل پلیکا کرمان 63*50 200 62470
تبدیل پلیکا کرمان 90*63 156 129320
تبدیل پلیکا کرمان 110*63 108 154530
تبدیل پلیکا کرمان 110*90 108 167240
تبدیل پلیکا کرمان 125*90 ** 0
تبدیل پلیکا کرمان 125*110 48 245140
تبدیل پلیکا کرمان 160*110 32 428460
تبدیل پلیکا کرمان 160*125 40 456150
درپوش پلیکا کرمان 63 300 50390
درپوش پلیکا کرمان 90 150 94950
درپوش پلیکا کرمان 110 100 133900
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا کرمان 90 104 171820
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا کرمان 110 64 220970
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا کرمان 125 56 293260
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا کرمان 63 176 74340
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا کرمان 90 88 129320
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا کرمان 110 56 187850
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا کرمان 125 56 217660
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا کرمان 160 30 355120
کلاهک هواکش آذر لوله کرمان 90-110-125 42 360430
زانو دو سر کوپل 45 درجه پلیکا کرمان 63 120 101000
زانو دو سر کوپل 45 درجه پلیکا کرمان 90 55 192670
زانو دو سر کوپل 45 درجه پلیکا کرمان 110 36 252010
زانو دو سر کوپل 90 درجه پلیکا کرمان 63 100 132860
زانو دو سر کوپل 90 درجه پلیکا کرمان 90 36 219720
زانو دو سر کوپل 90 درجه پلیکا کرمان 110 28 325330
رافه یا موفه ( نر و ماده ) پلیکا کرمان 63 176 96190
رافه یا موفه ( نر و ماده ) پلیکا کرمان 110 56 222220