قیمت بروز لوله پلیکا در شهر اصفهان را میتوانید از سایت مجموعه آبراه پایپ هر روز مطلع شوید و جهت سفارش لوله پلیکا با ما تماس بگیرید.

معرفی شرکت آبراه پایپ

شرکت آبراه بسپار سیال  با همت و هم فکری تعدادی از مهندسین و کارشناسان باسابقه و مجرب در رشته های عمرانی و ساختمانی وارد عرصه سازندگی کشورمان شد. هدف و انگیزه اصلی در راه اندازی این شرکت تلاش مستمر در راه ساختن و آبادانی میهن عزیزمان بود . این هدف جز با همکاری بی دریغ مهندسان و عزم جزم آنها در استفاده از علوم و تکنولوژِی جدید برای آبادانی سرزمین ایران میسر نبود. در همین راستا کارشناسان فعال درشرکت آبراه بسپار سیال با بهره گیری از نیروهای تحصیلکرده و مستعد در عرصه مدیریتی و کارشناسی اقدام به اجـــــــرای پروژه های مختلفی در اقصی نقاط کشور عزیزمان نمودند.

نام محصول موارد مصرف سایز و ضخامت لوله قیمت شاخه 6 متری ( ریال )
لوله پلیکا اصفهان برقی خم سرد 1/5*20 432000
لوله پلیکا اصفهان برقی خم سرد 1/5*25 540000
لوله پلیکا اصفهان برقی خم سرد 1/5*32 756000
       
لوله پلیکا اصفهان فاضلابی 3*50 1905000
لوله پلیکا اصفهان فاضلابی 3*63 2440000
لوله پلیکا اصفهان فاضلابی 3*90 3482000
لوله پلیکا اصفهان فاضلابی 3/2*110 4920000
لوله پلیکا اصفهان فاضلابی 3/2*125 5222000
لوله پلیکا اصفهان فاضلابی 3/2*160 6841000
لوله پلیکا اصفهان فاضلابی 4*160 8400000
لوله پلیکا اصفهان فاضلابی 3/9*200 10350000
لوله پلیکا اصفهان – واچار پایپ فاضلابی 4/9*200 12990000
       
نوع اتصال سایز تعداد در کیسه قیمت ( ریال )
       
زانو 90 درجه پلیکا اصفهان 40 240 58730
زانو 90 درجه پلیکا اصفهان 50 168 71000
زانو 90 درجه پلیکا اصفهان 63 180 121410
زانو 90 درجه پلیکا اصفهان 90 80 229110
زانو 90 درجه پلیکا اصفهان 110 48 355120
زانو 90 درجه پلیکا – واچار پایپ 125 38 425940
زانو 90 درجه پلیکا اصفهان 160 20 917540
زانو 90 درجه پلیکا اصفهان 200 6 1535110
زانو 45 درجه پلیکا اصفهان 40 350 50390
زانو 45 درجه پلیکا اصفهان 50 208 62890
زانو 45 درجه پلیکا اصفهان 63 180 108900
زانو 45 درجه پلیکا اصفهان 90 90 192430
زانو 45 درجه پلیکا اصفهان 110 64 258870
زانو 45 درجه پلیکا اصفهان 125 42 339070
زانو 45 درجه پلیکا اصفهان 160 15 641520
زانو 45 درجه پلیکا اصفهان 200 10 1214330
سه راه 90 درجه پلیکا اصفهان 40 180 75590
سه راه 90 درجه پلیکا اصفهان 50 112 115360
سه راه 90 درجه پلیکا اصفهان – واچار پایپ 63 97 183290
سه راه 90 درجه پلیکا اصفهان 90 36 320750
سه راه 90 درجه پلیکا اصفهان 110 25 400950
سه راه 90 درجه پلیکا اصفهان 125 18 572800
سه راه 90 درجه پلیکا اصفهان 160 9 1088330
سه راه 90 درجه پلیکا اصفهان 200 5 1970300
سه راهی 45 درجه پلیکا اصفهان 40 140 91640
سه راهی 45 درجه پلیکا اصفهان 50 84 126000
سه راهی 45 درجه پلیکا اصفهان 63 75 208280
سه راهی 45 درجه پلیکا اصفهان 90 30 412380
سه راهی 45 درجه پلیکا اصفهان – واچار پایپ 110 20 526960
سه راهی 45 درجه پلیکا اصفهان 125 12 756080
سه راهی 45 درجه پلیکا اصفهان 160 6 1489290
سه راهی 45 درجه پلیکا اصفهان 200 4 2566130
سیفون پلیکا اصفهان – واچار پایپ 63 140 162670
سیفون پلیکا اصفهان 90 50 332220
سیفون پلیکا اصفهان 110*110 32 469670
سیفون پلیکا اصفهان 125*110 22 618620
سراه تبدیل 90 درجه پلیکا اصفهان 110*90 ** ***
سراه تبدیل 90 درجه پلیکا اصفهان 110*63 42 304710
سراه تبدیل 90 درجه پلیکا اصفهان 160*110 ** ***
سراه تبدیل 90 درجه پلیکا اصفهان 160*125 ** ***
سراه بازدید پلیکا اصفهان 63 70 ***
سراه بازدید پلیکا اصفهان 90 36 ***
سراه بازدید پلیکا اصفهان 110 25 481140
سراه بازدید پلیکا اصفهان 125 13 ****
سراه تبدیل 45 درجه پلیکا اصفهان 90*63 42 325320
سراه تبدیل 45 درجه پلیکا اصفهان 110*63 36 405520
سراه تبدیل 45 درجه پلیکا اصفهان 110*90 20 492590
سراه تبدیل 45 درجه پلیکا اصفهان 125*110 12 721730
سراه تبدیل 45 درجه پلیکا اصفهان – واچار پایپ 160*110 9 1065410
سراه تبدیل 45 درجه پلیکا اصفهان 160*125 ** ***
       
تبدیل پلیکا اصفهان 63*40 200 58300
تبدیل پلیکا اصفهان 63*50 200 62470
تبدیل پلیکا اصفهان 90*63 156 129320
تبدیل پلیکا اصفهان 110*63 108 154530
تبدیل پلیکا اصفهان 110*90 108 167240
تبدیل پلیکا اصفهان 125*90 ** 0
تبدیل پلیکا اصفهان 125*110 48 245140
تبدیل پلیکا اصفهان 160*110 32 428460
تبدیل پلیکا اصفهان 160*125 40 456150
درپوش پلیکا اصفهان 63 300 50390
درپوش پلیکا اصفهان 90 150 94950
درپوش پلیکا اصفهان 110 100 133900
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا اصفهان 90 104 171820
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا اصفهان 110 64 220970
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا اصفهان 125 56 293260
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا اصفهان 63 176 74340
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا اصفهان 90 88 129320
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا اصفهان 110 56 187850
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا اصفهان 125 56 217660
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا اصفهان 160 30 355120
کلاهک هواکش آذر لوله اصفهان 90-110-125 42 360430
زانو دو سر کوپل 45 درجه پلیکا اصفهان 63 120 101000
زانو دو سر کوپل 45 درجه پلیکا اصفهان 90 55 192670
زانو دو سر کوپل 45 درجه پلیکا اصفهان 110 36 252010
زانو دو سر کوپل 90 درجه پلیکا اصفهان 63 100 132860
زانو دو سر کوپل 90 درجه پلیکا اصفهان 90 36 219720
زانو دو سر کوپل 90 درجه پلیکا اصفهان 110 28 325330
رافه یا موفه ( نر و ماده ) پلیکا اصفهان 63 176 96190
رافه یا موفه ( نر و ماده ) پلیکا اصفهان 110 56 222220